wijkcromvliet@hotmail.com

Scroll down for the English translation of this text 

 

“Elke kennismaking, elke sympathieke ontmoeting is een winst”

Ricarda Huch, historicus, schrijfster en dichteres 

Burendag Cromvliet 
Zaterdag 24 september 2022 
16.00 – 19.00 uur 
Parkeerplaats Huize Cromvliet 

 

De buurtcommissie Cromvliet nodigt u graag uit voor Burendag Cromvliet
Op zaterdag 24 september 2022, van 16.00 tot 19.00 uur vindt in Park Cromvliet, de jaarlijkse Cromvliet Burendag plaats. Een ideaal moment voor een hernieuwde kennismaking met buurtgenoten, voor nieuwe ontmoetingen of voor een gezellige bijpraat met oude bekenden. De Buurtcommissie Cromvliet zorgt voor muziek, activiteiten en een drankje (fris, wijn en bier). Voor het hapje rekenen we weer op u!  

Activiteiten

 • Volwassenen kunnen deelnemen aan een speciale workshop waar op een laagdrempelige en interactieve manier ‘ontmoeten’ centraal staat.
 • Onder begeleiding van Brantley MacDonald, docent bij Trias – Centrum voor Kunsten, kunnen kinderen ‘los’ tijdens de workshop Bucketdrumming (maximaal 20 deelnemers). 
 • Robert Harms verzorgt met swingende nummers uit de Top 2000 de muziek tijdens de Burendag. 
 • Voor de allerjongsten wordt een tafel ingericht met tekenmateriaal.

 

Burenbuffet: Bring your own 
Voor het Cromvliet Burenbuffet vragen we u – net als voorgaande jaren – om iets lekkers mee te nemen, zelfgemaakt of zelf gekocht. U kunt denken aan een hartige taart, tapas of een salade. Bordjes, bestek en servetten zijn aanwezig.

Let op:  
We hopen natuurlijk op een mooie dag, ook qua weer. Bij slecht weer (flinke regen, harde wind) zullen wij de Burendag helaas moeten annuleren. 

 

Tot ziens op 24 september! 

Buurtcommissie Cromvliet

Programma
 • 16.00 uur: opening Burendag 
 • 16.30 – 17.00 uur: workshop Ontmoeten 
 • 16.30 – 17.15 uur: workshop Bucketdrumming (grasveld in het park) 
 • 17.00 – 19.00 uur: livemuziek 

 

 


“Every acquaintance, every sympathetic encounter is a win” 

Ricarda Huch, historian, writer, and poet 

Cromvliet Neighbours Day 
Saturday September 24, 2022 
4 – 7 pm 
Parkingarea House Cromvliet 

 

The Cromvliet Neighbourhood Committee would like to invite you to Neighbours Day Cromvliet (‘Burendag Cromvliet’) 
This annual Cromvliet Neighbours Day will take place in Park Cromvliet on Saturday 24 September 2022, from 4 to 7 p.m. An ideal moment for a renewed acquaintance with neighbours, for new encounters or for a pleasant chat with old acquaintances. The Cromvliet Neighbourhood Committee provides music, activities, and drinks (soda, wine, and beer). For the snacks we are counting on you again!

Activities 

 • Adults can participate in an accessible and interactive workshop where ‘Meeting your neighbours’ is the central theme. 
 • Under the guidance of Brantley MacDonald, teacher at Trias – Center for the Arts, children can ‘go nuts’ during the Bucket drumming workshop (maximum 20 participants). 
 • With swinging songs from the Top 2000 Robert Harms takes care of the music 
 • A table with drawing material will be set up for the youngest.

 

Neighbourhood buffet: Bring your own 
For the Cromvliet Neighbourhood Buffet we ask you – just like in previous years – to bring something, homemade or bought. You can think of a quiche, tapas, or a salad. Plates, cutlery, and napkins are provided.

NB: 
Of course, we hope for a nice day, also in terms of the weather. In case of bad weather (heavy rain, strong wind) we will unfortunately have to cancel the Neighbours Day. 

See you on September 24! 

Cromvliet Neighbourhood Committee

Program 
 • 4 pm: opening Neighbours Day
 • 4.30 pm – 5 pm: workshop ‘Meeting your neighbours’
 • 4.30 pm – 5.15 pm: workshop Bucket drumming (in the park)
 • 5pm – 7pm: live music